Musisz uaktualnić Flash Player'a
kliknij tutaj
Ubezpieczenia

Planując podróż za granicę ubezpiecz się od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Pośredniczymy w sprzedaży polis ubezpieczeniowych ( na wyjazdy zagraniczne), ( ubezpieczenie turystyczne)

· TUIR WARTA

· ALLIANZ
 
Umowa ubezpieczenia może być zawarta zarówno przez Ubezpieczonego jak i pośrednio na jego rzecz przez osobę trzecią. Ubezpieczeniu podlegają koszty leczenia Ubezpieczonego, który w czasie podróży lub pobytu za granicą musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, mającym miejsce po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej.  Ubezpieczenie może być rozszerzone o choroby związane z następstwem choroby przewlekłej a także o ryzyko związane z:
· wykonywaniem pracy za granicą
· amatorskim uprawianiem sportów
· uprawianiem sportów ekstremalnych
· działaniami wojennymi
 
Realizowane są płatności lub refundowane poniesione wydatki w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia. Warunkiem w realizowaniu płatności jest zgłoszenie każdego zachorowania do 48 godzin od zdarzenia pod całodobowy numer telefonu podany na polisie.

 

 :: (C) 1997-2023 T&T TRAVEL AGENCY    projekt i wykonanie www.kud.pl